Ajťáci na Arcigu, 2016

V úterý 27. května 2016 se třídy septim zúčastnily čtvrtého ročníku sportovně-informaticky laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizacemi GuG.cz, Domem zahraniční spolupráce, Národním ústavem pro vzdělávání a Matematicko fyzikální fakultou UK.

Dopolední program zahájila přednáška o vysokoškolské Informatice v učebně 311. Poté se účastníci přesunuli do nedalekých Havlíčkových sadů (Grébovka), kde na ně čekaly dvě sportovně laděné disciplíny.

Třídění s pamětí a procesorem

Na prvním stanovišti se studenti rozdělili do čtyřech skupinek. Každá dostala 17 dětských hracích kostek, kde na jedné straně bylo vždy přilepené písmeno zprávy. Ty představovaly data v paměti. Úkolem bylo kostky správně seřadit a sestavit původní zprávu. K tomu bylo třeba běhat za procesorem a doptávat se ho. Když tým do procesoru přinesl z paměti dvě písmena, procesor odpověděl, které z nich je ve zprávě dříve.

V určeném čase se polovině týmů podařilo zprávu seřadit, ovšem dočkali jsme se i kuriózních jiných odpovědí. Nejúspěšnějšímu týmu stačilo 25 porovnávacích dotazů na procesor a text byl odhalen!

Přenos šifrované zprávy

Na druhém stanoviště se mezitím druhá třída rozdělila na dvě skupiny a domlouvali si šifrovací strategii. Pak část každého týmu představovala vysílač, který zprávy z velitelství přijímal a převáděl do šifrované podoby. Další část týmu byli poslové, kteří zprávu odnášeli do přijímače. Tam čekala poslední skupina, která se snažila přijaté zprávy opět rozluštit. Poslové ovšem při přenosu zprávy museli kličkovat před druhým týmem, který se snažil přenášenou zprávu odchytit (a následně dešifrovat).

Přednášky

Po obědové přestávce jsme se sešli zpět v učebně, kde naši partneři z MFF UK připravili tři zajímavé přednášky. Filip Štědronský navázal na dopolední soutěž a hovořil o technikách šifrování. Martin Španěl navázal přednáškou o umělé inteligenci. Poslední byla beseda o studiu Informatiky na vysoké škole, především na matematicko-fyzikální fakultě.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované organizacemi GuG.cz, NÚV, DZS a MFF UK. Za ceny a spolupráci děkujeme.

Na prvním místě v celkovém bodování se umístili:

 • Anežka Zeminová
 • Alena Skácelová
 • Jana Santolíková
 • Petr Dačev

Na druhém místě:

 • Jan Holeček
 • Jiří Rýdl
 • Jiří Drlík
 • Zdeněk Plášek
 • David Mazur
 • Anděla Matoušková
 • Veronika Marunová
 • Victoria Bogatyreva
 • Damián Koch

Na třetím místě:

 • Julie Stodolová
 • Magdaléna Beranová
 • Matěj Klimeš
 • Mlada Steinerová
 • Nathalie Bourgeois
 • Sylvie Bartáčková

logo2016

Ajťáci na Arcigu, 2014

Ve čtvrtek 22. května 2014 se třídy septim zúčastnily třetího ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizací CZ.NIC, Domem zahraniční spolupráce, Národním ústavem pro vzdělávání a Fakultou informačních technologií při ČVUT. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Stejně jako v předchozích ročnících byli žáci rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky laděná disciplína.

Harmonogram akce zde.

Bench press s CRT a hod myší

Na prvním stanovišti čekal na chlapeckou část soutěžících FIŤák. Úkolem chlapců bylo zvednout 15" CRT monitor značky HP metodou bench press co nejvíckrát.

Nejlepší výkony:

 1. Mikuláš Poul (7.A)
 2. Matěj Boukal (7.B)
 3. Vojtěch Kovář (7.A), Eder Ortigoza (7.A), Matyáš Berdych (7.B)

Děvčata ve spolupráci s FIŤačkou házely myší do dálky a na přesnost.

Nejlepší výkony:

 1. Aneta Švejdová (7.A)
 2. Nina Hustedová (7.B), Marie Šimůnková (7.B)
 3. Tereza Goetzová (7.B)

Vyhledávače

Druhé stanoviště bylo v područí FIŤáka Marka, kteří studenty proměnili ve vyhledávající stroje. Ve dvoučlenných nebo tříčlenných skupinkách pod jmény předních internetových vyhledávačů zjišťovali s pomocí slepé mapy parku odpovědi na zadané otázky. Hodnotila se v první řadě správnost odpovědí a posléze čas.

Nejlepší výkony:

 1. GOOGLE - Františka Andršová (7.A), Kateřina Erbenová (7.A), Mikuláš Poul (7.A)
 2. GOOGLE - Lucie Cermanová (7.B), Vojtěch Kovář (7.A)
 3. SEZNAM - Anna Brabencová (7.A), Aneta Švejdová (7.A)

Binární hrátky

Třetí stanoviště obsluhoval profesor Lukáš Bernard. Úkolem žáků bylo co nejrychleji sestavit z papírků popsaných nulami a jedničkami binární vyjádření v desítkové soustavě zadaného čísla. Červené nebo černé nuly a jedničky byly zapsány na papírku buď na výšku nebo na šířku a ležely na nedaleké louce. Do domečku mohl soutěžící přiběhnout pouze s jedním papírkem. Aby vše nebylo tak jednoduché zadání čísla mohlo znít: Pomocí osmi bitů vyjádřete dekadickou hodnotu 143. Sbíráme pouze zelené hodnoty na výšku.

Nejlepší výkony:

 1. Vojtěch Kovář (7.A), Matěj Boukal (7.B)
 2. Kateřina Erbenová (7.A), Mikuláš Poul (7.A)
 3. Anna Brabencová (7.A), Aneta Švejdová (7.A)
 4. Celkové pořadí
 5. Mikuláš Poul (7.A)
 6. Vojtěch Kovář (7.A), Matěj Boukal (7.B)
 7. Aneta Švejdová (7.A)
 8. Matyáš Berdych (7.B)
 9. Eder Ortigoza (7.A), Nina Hustedová (7.B)
 10. Anna Brabencová (7.A)
 11. Tereza Goetzová (7.B)
 12. Kateřina Erbanová (7.A)
 13. Marie Šimůnková (7.B)
 14. Pavla Koryntová (7.B)
 15. Františka Andršová (7.A)
 16. Viktorie Aldabaghová (7.B), Sarah Horáková (7.B)
 17. Lucie Cermanová (7.B), Julie Chlebovská (7.B), Alžběta Hamrová (7.B)
 18. Marie Viganová (7.B)
 19. Soňa Soukupová (7.B)

Přednášky

Po obědové přestávce jsme se sešli v knihovně, kde probíhaly prezentace partnerů akce. Michala Čičváková z Národního ústavu pro vzdělávání představila projekt Europass. Organizace CZ.NIC pohovořila o tvorbě aplikací pro Android s praktickou ukázkou. Žáci měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak jednoduché může být, dle přednášejícího Luboše Horáčka, sestavit kód a vydělat miliony. Studenti Fakulty informačních technologií pohovořili o studiu na jejich fakultě a obecně o tom, proč studovat IT obory. Závěr patřil představení 3D tiskárny, kterou ve spolupráci s Fakultou informačních technologií sestavili žáci Arcibiskupského gymnázia.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení v učebně 028. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované organizacemi CZ.NIC, NÚV, DZS a FITem. Za ceny a spolupráci děkujeme.

Galerie

Ajťáci na Arcigu, 2013

V pondělí 22. května 2013 se třídy septim zúčastnily druhého ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s Fakultou informačních technologií při ČVUT a s podporou společnosti Google. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Počasí bylo ryze májové. Chvíli svítilo slunce, chvíli bylo pod mrakem. Stejně jako v loňském roce byli žáci rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky laděná disciplína.

Harmonogram akce zde.

Bench press s CRT a hod myší

Na prvním stanovišti čekal na chlapeckou část soutěžících profesor Karel Körber. Úkolem chlapců bylo zvednout 15" CRT monitor značky Premio metodou bench press co nejvíckrát.

Nejlepší výkony:

 1. Jáchym Vopařil (7.B)
 2. Jan Fiksa (7.A)
 3. Václav Červenka (7.A)

Děvčata ve spolupráci s FIŤákem Romanem házely myší do dálky a na přesnost.

Nejlepší výkony:

 1. Adéla Hanzlíková (7.A), Jana Hevrová (7.A)
 2. Diana Isabela Boss (7.A), Anna Nováková (7.A)
 3. Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)

Vyhledávače

Druhé stanoviště bylo v područí FIŤáků Marka a Pepy, kteří studenty proměnili ve vyhledávající stroje. Ve dvoučlenných nebo tříčlenných skupinkách pod jmény předních internetových vyhledávačů zjišťovali s pomocí slepé mapy parku odpovědi na zadané otázky. Hodnotila se v první řadě správnost odpovědí a posléze čas.

Nejlepší výkony:

 1. BING - Ondřej Suchánek (7.B), Jáchym Vopařil (7.B)
 2. GOOGLE - Veronika Macounová (7.B), Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)
 3. YAHOO - Václav Červenka (7.A), Prokop Šilhavý (7.A)

Binární hrátky

Třetí stanoviště obsluhoval profesor Lukáš Bernard. Úkolem studentů bylo co nejrychleji sestavit z papírků popsaných nulami a jedničkami binární vyjádření v desítkové soustavě zadaného čísla. Červené nebo černé nuly a jedničky byly zapsány na papírku buď na výšku nebo na šířku a ležely na nedaleké louce. Do domečku mohl soutěžící přiběhnout pouze s jedním papírkem. Aby vše nebylo tak jednoduché zadání čísla mohlo znít: Pomocí osmi bitů vyjádřete dekadickou hodnotu 143. Sbíráme pouze zelené hodnoty na výšku.

Nejlepší výkony:

 1. Ondřej Suchánek (7.B), Jáchym Vopařil (7.B)
 2. Veronika Macounová (7.B), Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)
 3. Ján Faryad (7.A), Jana Hévrová (7.A), Jan Koranda (7.A), Jakub Šárka (7.A)

Celkové pořadí

 1. Jáchym Vopařil (7.B)
 2. Ondřej Suchánek (7.B)
 3. Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)
 4. Veronika Macounová (7.B)
 5. Jana Hévrová (7.A)
 6. Václav Červenka (7.A)
 7. Jan Koranda (7.A)
 8. Prokop Šilhavý (7.A)
 9. Diana Isabela Boss (7.A), Jan Fiksa (7.A)
 10. Tereza Jirsová (7.A), Michael Koch (7.B)
 11. Hana Bernovská (7.A)
 12. Ján Faryad (7.A), Jordán Moravenov (7.A)
 13. Anežka Santolíková (7.A), Jakub Šárka (7.A)
 14. Tomáš Novák (7.A), Přemysl Bečvář (7.B)
 15. Adéla Hanzlíková (7.A)
 16. Anna Nováková (7.A)
 17. Marek Mičke (7.A)
 18. Ludmila Kozáková (7.A)
 19. Filip Magalhaes (7.B)
 20. Lukáš Lerl (7.A)

FIT v akci

Stejně jako loni jsme se po obědové přestávce sešli v počítačové učebně 028, kde probíhaly prezentace Fakulty informačních technologií. Prezentace byly zaměřeny na problematiku studia IT (studium IT pro děvčata, IT není jen o programování, ...). Žáci byli dále seznámeni s obecným profilem absolventa Fakulty informačních technologií, s průběhem studia nebo mimoškolními aktivitami. Závěr patřil představení 3D tiskárny, kterou ve spolupráci s Fakultou informačních technologií sestavili žáci Arcibiskupského gymnázia.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované českým zastoupením společnosti Google, Fakultou informačních technologií a vouchery na služby poskytli i samotní vyučující IVT. Za ceny a spolupráci děkujeme.

 

Galerie

Ajťáci na Arcigu, 2012

V pondělí 21. května 2012 se třídy septim zúčastnily sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na arcigu. Akce byla pořádána v rámci partnerství evropské kampaně za počítačovou gramotnost European e-Skills Week 2012. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Venku vládlo krásné počasí a vše nasvědčovalo tomu, že společně strávíme příjemný den. V parku byli studenti rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky zaměřená disciplína. S organizací a průběhem nejen dopolední části nám pomáhali zaměstnanci a studenti Fakulty informačních technologií při ČVUT v Praze.

Harmonogram akce zde.

Bench press s CRT a hod myší

Na prvním stanovišti soutěžili zvlášť chlapci ve zvedání CRT monitoru metodou bench press a dívky pak předváděly dovednost práce s myší. Chlapcům bylo započítáno, kolikrát monitor zvedli nad hruď a dívkám hod daleký a na přesnost. Zvláštní uznání zaslouží Anička Hustedová, která s chutí vyzkoušela i chlapeckou disciplínu a svým výkonem vytřela zrak mnoha chlapcům. Heroický výkon podal David Šlegl, který monitor bez přestávky zvedl 101krát. Svým výkonem vytvořil mezi sebou a zbytkem hlubokou propast.

Vyhledávače

Na druhém stanovišti se studenti vžili do role internetových vyhledávačů. Ve dvoučlenných a tříčlenných skupinkách pod jmény předních internetových vyhledávačů zjišťovali s pomocí slepé mapy parku odpovědi na zadané otázky. Hodnotila se jak správnost odpovědí tak celkový čas. Nutno podotknout, že se vyskytla pouze jedna jediná špatná odpověď na sérii desítek otázek. Nejlepším vyhledávačem se stal YAHOO ve složení Košut, Šilar, na druhém (Kolomý, Kubíček, Šlegl) a třetím (Koranda, Melichar, Španěl) místě skončil BING. Studenti tak možná vdechli naději pohasínajícím "gigantům".

Nejlepší výkony:

 1. Yahoo
 2. Bing
 3. Bing
 4. Yahoo
 5. Centrum
 6. Google
 7. Google
 8. Google
 9. Seznam
 10. Yahoo
 11. Seznam

Binární hrátky

Na posledním stanovišti se ověřovala znalost binární soustavy. Na louce byly rozházeny papírky 0 a 1 a úkolem studentů bylo převést zadané číslo v desítkové soustavě do soustavy binární. Studenti mohli vždy vzít pouze jedno číslo, položit ho na předem určené místo a běžet pro další. Aby to nebylo tak jednoduché, byly čísla napsána zeleně nebo červeně a na výšku nebo na šířku. Zadání pak například znělo: Pomocí 5 bitů vyjádřete dekadickou hodnotu 27. Chlapci sbírají pouze zelené na šířku a děvčata červené na výšku.

FIT v akci

Po hodinové obědové přestávce pokračoval program v počítačové učebně 028, kde pro nás měli připravené prezentace studenti a zaměstnanci Fakulty informačních technologií. První prezentace se všeobecně zabývala problematikou studia IT oborů a snažila se odpovědět na otázky:

 • Proč studovat IT?
 • Je IT jen programování?
 • Jak jsou na tom děvčata?
 • IT a trh práce?

Prezentace ke stažení zde.

Následovala prezentace Ing. Martina Půlpitla s informacemi o studiu na Fakultě informačních technologií.

Prezentace ke stažení zde.

3D tiskárna

Velký úspěch zaznamenala open source 3D tiskárna, která dokáže tisknout trojrozměrné předměty. Studenti Fakulty informačních technologií tiskárnu sami sestavili dle návodu jednoho z předních návrhářů Josefa Průši. Jako materiál je použita umělá hmota ve formě kabelu šířky řádově jednotek milimetrů. Tiskárna pak předmět tiskne po vrstvách.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované Domem zahraničních služeb a Fakultou informačních technologií. Za ceny a spolupráci děkujeme.

Galerie