Ajťáci na Arcigu, 2016

V úterý 27. května 2016 se třídy septim zúčastnily čtvrtého ročníku sportovně-informaticky laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizacemi GuG.cz, Domem zahraniční spolupráce, Národním ústavem pro vzdělávání a Matematicko fyzikální fakultou UK.

Dopolední program zahájila přednáška o vysokoškolské Informatice v učebně 311. Poté se účastníci přesunuli do nedalekých Havlíčkových sadů (Grébovka), kde na ně čekaly dvě sportovně laděné disciplíny.

Třídění s pamětí a procesorem

Na prvním stanovišti se studenti rozdělili do čtyřech skupinek. Každá dostala 17 dětských hracích kostek, kde na jedné straně bylo vždy přilepené písmeno zprávy. Ty představovaly data v paměti. Úkolem bylo kostky správně seřadit a sestavit původní zprávu. K tomu bylo třeba běhat za procesorem a doptávat se ho. Když tým do procesoru přinesl z paměti dvě písmena, procesor odpověděl, které z nich je ve zprávě dříve.

V určeném čase se polovině týmů podařilo zprávu seřadit, ovšem dočkali jsme se i kuriózních jiných odpovědí. Nejúspěšnějšímu týmu stačilo 25 porovnávacích dotazů na procesor a text byl odhalen!

Přenos šifrované zprávy

Na druhém stanoviště se mezitím druhá třída rozdělila na dvě skupiny a domlouvali si šifrovací strategii. Pak část každého týmu představovala vysílač, který zprávy z velitelství přijímal a převáděl do šifrované podoby. Další část týmu byli poslové, kteří zprávu odnášeli do přijímače. Tam čekala poslední skupina, která se snažila přijaté zprávy opět rozluštit. Poslové ovšem při přenosu zprávy museli kličkovat před druhým týmem, který se snažil přenášenou zprávu odchytit (a následně dešifrovat).

Přednášky

Po obědové přestávce jsme se sešli zpět v učebně, kde naši partneři z MFF UK připravili tři zajímavé přednášky. Filip Štědronský navázal na dopolední soutěž a hovořil o technikách šifrování. Martin Španěl navázal přednáškou o umělé inteligenci. Poslední byla beseda o studiu Informatiky na vysoké škole, především na matematicko-fyzikální fakultě.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované organizacemi GuG.cz, NÚV, DZS a MFF UK. Za ceny a spolupráci děkujeme.

Na prvním místě v celkovém bodování se umístili:

 • Anežka Zeminová
 • Alena Skácelová
 • Jana Santolíková
 • Petr Dačev

Na druhém místě:

 • Jan Holeček
 • Jiří Rýdl
 • Jiří Drlík
 • Zdeněk Plášek
 • David Mazur
 • Anděla Matoušková
 • Veronika Marunová
 • Victoria Bogatyreva
 • Damián Koch

Na třetím místě:

 • Julie Stodolová
 • Magdaléna Beranová
 • Matěj Klimeš
 • Mlada Steinerová
 • Nathalie Bourgeois
 • Sylvie Bartáčková

logo2016

Práce studentů: RepSys

V minulém školním roce napsali studenti informatického semináře pod vedením Vladimíra Buška webovou aplikaci na nahlašování poruch elektroniky ve školní síti RepSys (= reportovací systém). Dokonce za to dostali cenu Rady rodičů. Tento program jsem v září s jeho autory dotáhl a připravil pro ostré nasazení. Nyní jej spouštím do testovacího provozu a doufám, že se osvědčí.

Aplikaci najdete na adrese https://repsys.arcig.cz.

Lukáš Bernard

Ajťáci na Arcigu, 2014

Ve čtvrtek 22. května 2014 se třídy septim zúčastnily třetího ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizací CZ.NIC, Domem zahraniční spolupráce, Národním ústavem pro vzdělávání a Fakultou informačních technologií při ČVUT. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Stejně jako v předchozích ročnících byli žáci rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky laděná disciplína.

Harmonogram akce zde.

Bench press s CRT a hod myší

Na prvním stanovišti čekal na chlapeckou část soutěžících FIŤák. Úkolem chlapců bylo zvednout 15" CRT monitor značky HP metodou bench press co nejvíckrát.

Nejlepší výkony:

 1. Mikuláš Poul (7.A)
 2. Matěj Boukal (7.B)
 3. Vojtěch Kovář (7.A), Eder Ortigoza (7.A), Matyáš Berdych (7.B)

Děvčata ve spolupráci s FIŤačkou házely myší do dálky a na přesnost.

Nejlepší výkony:

 1. Aneta Švejdová (7.A)
 2. Nina Hustedová (7.B), Marie Šimůnková (7.B)
 3. Tereza Goetzová (7.B)

Vyhledávače

Druhé stanoviště bylo v područí FIŤáka Marka, kteří studenty proměnili ve vyhledávající stroje. Ve dvoučlenných nebo tříčlenných skupinkách pod jmény předních internetových vyhledávačů zjišťovali s pomocí slepé mapy parku odpovědi na zadané otázky. Hodnotila se v první řadě správnost odpovědí a posléze čas.

Nejlepší výkony:

 1. GOOGLE - Františka Andršová (7.A), Kateřina Erbenová (7.A), Mikuláš Poul (7.A)
 2. GOOGLE - Lucie Cermanová (7.B), Vojtěch Kovář (7.A)
 3. SEZNAM - Anna Brabencová (7.A), Aneta Švejdová (7.A)

Binární hrátky

Třetí stanoviště obsluhoval profesor Lukáš Bernard. Úkolem žáků bylo co nejrychleji sestavit z papírků popsaných nulami a jedničkami binární vyjádření v desítkové soustavě zadaného čísla. Červené nebo černé nuly a jedničky byly zapsány na papírku buď na výšku nebo na šířku a ležely na nedaleké louce. Do domečku mohl soutěžící přiběhnout pouze s jedním papírkem. Aby vše nebylo tak jednoduché zadání čísla mohlo znít: Pomocí osmi bitů vyjádřete dekadickou hodnotu 143. Sbíráme pouze zelené hodnoty na výšku.

Nejlepší výkony:

 1. Vojtěch Kovář (7.A), Matěj Boukal (7.B)
 2. Kateřina Erbenová (7.A), Mikuláš Poul (7.A)
 3. Anna Brabencová (7.A), Aneta Švejdová (7.A)
 4. Celkové pořadí
 5. Mikuláš Poul (7.A)
 6. Vojtěch Kovář (7.A), Matěj Boukal (7.B)
 7. Aneta Švejdová (7.A)
 8. Matyáš Berdych (7.B)
 9. Eder Ortigoza (7.A), Nina Hustedová (7.B)
 10. Anna Brabencová (7.A)
 11. Tereza Goetzová (7.B)
 12. Kateřina Erbanová (7.A)
 13. Marie Šimůnková (7.B)
 14. Pavla Koryntová (7.B)
 15. Františka Andršová (7.A)
 16. Viktorie Aldabaghová (7.B), Sarah Horáková (7.B)
 17. Lucie Cermanová (7.B), Julie Chlebovská (7.B), Alžběta Hamrová (7.B)
 18. Marie Viganová (7.B)
 19. Soňa Soukupová (7.B)

Přednášky

Po obědové přestávce jsme se sešli v knihovně, kde probíhaly prezentace partnerů akce. Michala Čičváková z Národního ústavu pro vzdělávání představila projekt Europass. Organizace CZ.NIC pohovořila o tvorbě aplikací pro Android s praktickou ukázkou. Žáci měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak jednoduché může být, dle přednášejícího Luboše Horáčka, sestavit kód a vydělat miliony. Studenti Fakulty informačních technologií pohovořili o studiu na jejich fakultě a obecně o tom, proč studovat IT obory. Závěr patřil představení 3D tiskárny, kterou ve spolupráci s Fakultou informačních technologií sestavili žáci Arcibiskupského gymnázia.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení v učebně 028. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované organizacemi CZ.NIC, NÚV, DZS a FITem. Za ceny a spolupráci děkujeme.

Galerie

Společnost vítězem krajského i celostátního kola JuniorErb

Junior Erb je speciální cena pro web prospěšný místu vašeho bydliště. Hodnocena je nápaditost, přehlednost stránek, uživatelská přívětivost, použité webové technologie a další. Školní projekt Společnost se do soutěže registroval.

Jako první byl vyslán Ondřej Suchánek, autor dynamické části webových stránek, do finále krajského kola. To se uskutečnilo ve čtvrtek 13. března v reprezentativních prostorách rezidence primátora jako součást slavnostního ceremoniálu předávání cen Zlatý erb 2014, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí. Prezentace Ondřeje Suchánka s praktickými ukázkami oživila slavnostní předávání a Ondřej mohl pár minut poté přebírat za první místo diplom a hodnotné ceny od radního hl. města pro informatiku, Ing. Jana Vašíčka. Na závěrečném banketu jsme byli kontaktování zástupci městské části Praha 2, kteří projevili o projekt zájem.

Celostátní finále proběhlo v sobotu 15. března na Fakultě informačních technologií jako součást vyhlášení soutěží a konference Junior Internet 2014. Ve velkém stylu se prezentace ujali žáci Jan Vlasák a Prokop Vopařil. V těžké konkurenci ostatních projektů obsadili uspokojivé první místo. Diplom a hodnotné ceny tentokrát předával Mgr. Petr Naske, předseda Jednoty školských informatiků.

V pondělí 7. dubna se zástupci projektu Společnost na pozvání místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky zúčastnili 17. ročníku konference ISSS, Internet ve státní správě a samosprávě. V dopolední části žáci v přiděleném prezentačním stánku představovali Společnost návštěvníkům konference. Od jedenácté hodiny byl vítězný projekt soutěže Junior Erb představen Jankem Vlasákem místopředsedkyni EK a komisařce pro digitální agendu Neelie Kroes a ředitelce Mezinárodního visegrádského fondu Karle Wursterové. Následovala hodinová diskuze a slavnostní předání pamětních listů od komisařky Neelie Kroes. Od 13:00 žáky čekalo setkání s hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem a místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem. Ti žákům předali pamětní list od Přemysla Sobotky, který se z pracovních důvodů nemohl nakonec konference zúčastnit. Po náročném výkonu následoval zasloužený oběd a plni zážitků se žáci vraceli zpět z Hradce Králové do Prahy. Jedním z nich bylo darování produktů Společnosti politickým osobnostem. Sama komisařka Neelie Kroes přijala náhrdelník z dílny Kristýny Kocourkové. Největší úspěch však sklidili čokoládové pralinky Hajdulinky z cukrárny Báry Hajičové, které hejtman Kraje Vysočina rozdával při předávání pamětních listů.

Oficiální web projektu zde.

Galerie

3D tisk

Na konci prvního pololetí navštěvovali žáci Arcibiskupského gymnázia Fakultu informačních technologií při ČVUT v Praze za účelem stavby vlastní RepRap tiskárny.

RepRap

RepRap je první projekt Open Source 3D tiskárny. Open Source znamená, že si návod na sestavení můžete stáhnout na internetu a na vývoji projektu se podílet. 3D tiskárna je přístroj, který vytváří reálné objekty. Narozdíl od fréz materiál neodebírá, ale přidává. Samotný tisk objektu je realizován nanášením roztaveného plastu po vrstvách o síle dané v jednotkách milimetrů. Tiskárna je ovládána třemi krokovými motory umožnující pohyb ve všech osách a motorkem pro tavící trysku. RepRap je zkratkou pro Replicating Rapid Prototyper. Překlad napovídá, že nově vyráběná tiskárná vzniká replikací tiskárny již vyrobené. Ta je zdrojem umělohmotných součástek použitých při stavbě.

Stavba

Žáci koncem kalendářního roku navštívili laboratoř 3D tisku na zmíněné Fakultě informačních technologií dvakrát. První setkání patřilo stavbě základní kostry tiskárny. Žáci řezali ocelové tyče se závitem, které posléze za pomoci umělohmotných součástek spojovali dohromady. Na závěr byla umístěna deska, na niž bude tisk proveden. Druhé setkání patřilo osazováním tiskárny motory, řemeničkami, řídícím obvodem a kabeláží. Poslední setkání probíhalo v útrobách budovy gymnázia. Závěrečné úpravy sestávaly zejména z kalibrace tiskárny v podobě synchronizace činností tiskárny se softwarem, který tiskárnu obsluhuje. Průběhu stavby dohlížel vedoucí a správce laboratoře 3D tisku Marek Žehra, který předmět 3D tisk na Fakultě informačních technologií vyučuje.

Účastníci

 • 4.A - Havránek Matěj
 • 4.A - Kamarád Tomáš
 • 4.A - Klepetko Martin
 • 4.A - Koch Damián
 • 4.A - Matušek Jakub
 • 4.A - Troška Martin
 • 5.A - Boukal Štěpán
 • 5.A - Juran Vojtěch
 • 5.A - Křížek Jan
 • 5.A - Smrček Matěj
 • 5.A - Votavová Matylda
 • 5.B - Král Adam
 • 5.B - Nerad Mirek

Galerie

Ajťáci na Arcigu, 2013

V pondělí 22. května 2013 se třídy septim zúčastnily druhého ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s Fakultou informačních technologií při ČVUT a s podporou společnosti Google. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Počasí bylo ryze májové. Chvíli svítilo slunce, chvíli bylo pod mrakem. Stejně jako v loňském roce byli žáci rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky laděná disciplína.

Harmonogram akce zde.

Bench press s CRT a hod myší

Na prvním stanovišti čekal na chlapeckou část soutěžících profesor Karel Körber. Úkolem chlapců bylo zvednout 15" CRT monitor značky Premio metodou bench press co nejvíckrát.

Nejlepší výkony:

 1. Jáchym Vopařil (7.B)
 2. Jan Fiksa (7.A)
 3. Václav Červenka (7.A)

Děvčata ve spolupráci s FIŤákem Romanem házely myší do dálky a na přesnost.

Nejlepší výkony:

 1. Adéla Hanzlíková (7.A), Jana Hevrová (7.A)
 2. Diana Isabela Boss (7.A), Anna Nováková (7.A)
 3. Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)

Vyhledávače

Druhé stanoviště bylo v područí FIŤáků Marka a Pepy, kteří studenty proměnili ve vyhledávající stroje. Ve dvoučlenných nebo tříčlenných skupinkách pod jmény předních internetových vyhledávačů zjišťovali s pomocí slepé mapy parku odpovědi na zadané otázky. Hodnotila se v první řadě správnost odpovědí a posléze čas.

Nejlepší výkony:

 1. BING - Ondřej Suchánek (7.B), Jáchym Vopařil (7.B)
 2. GOOGLE - Veronika Macounová (7.B), Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)
 3. YAHOO - Václav Červenka (7.A), Prokop Šilhavý (7.A)

Binární hrátky

Třetí stanoviště obsluhoval profesor Lukáš Bernard. Úkolem studentů bylo co nejrychleji sestavit z papírků popsaných nulami a jedničkami binární vyjádření v desítkové soustavě zadaného čísla. Červené nebo černé nuly a jedničky byly zapsány na papírku buď na výšku nebo na šířku a ležely na nedaleké louce. Do domečku mohl soutěžící přiběhnout pouze s jedním papírkem. Aby vše nebylo tak jednoduché zadání čísla mohlo znít: Pomocí osmi bitů vyjádřete dekadickou hodnotu 143. Sbíráme pouze zelené hodnoty na výšku.

Nejlepší výkony:

 1. Ondřej Suchánek (7.B), Jáchym Vopařil (7.B)
 2. Veronika Macounová (7.B), Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)
 3. Ján Faryad (7.A), Jana Hévrová (7.A), Jan Koranda (7.A), Jakub Šárka (7.A)

Celkové pořadí

 1. Jáchym Vopařil (7.B)
 2. Ondřej Suchánek (7.B)
 3. Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)
 4. Veronika Macounová (7.B)
 5. Jana Hévrová (7.A)
 6. Václav Červenka (7.A)
 7. Jan Koranda (7.A)
 8. Prokop Šilhavý (7.A)
 9. Diana Isabela Boss (7.A), Jan Fiksa (7.A)
 10. Tereza Jirsová (7.A), Michael Koch (7.B)
 11. Hana Bernovská (7.A)
 12. Ján Faryad (7.A), Jordán Moravenov (7.A)
 13. Anežka Santolíková (7.A), Jakub Šárka (7.A)
 14. Tomáš Novák (7.A), Přemysl Bečvář (7.B)
 15. Adéla Hanzlíková (7.A)
 16. Anna Nováková (7.A)
 17. Marek Mičke (7.A)
 18. Ludmila Kozáková (7.A)
 19. Filip Magalhaes (7.B)
 20. Lukáš Lerl (7.A)

FIT v akci

Stejně jako loni jsme se po obědové přestávce sešli v počítačové učebně 028, kde probíhaly prezentace Fakulty informačních technologií. Prezentace byly zaměřeny na problematiku studia IT (studium IT pro děvčata, IT není jen o programování, ...). Žáci byli dále seznámeni s obecným profilem absolventa Fakulty informačních technologií, s průběhem studia nebo mimoškolními aktivitami. Závěr patřil představení 3D tiskárny, kterou ve spolupráci s Fakultou informačních technologií sestavili žáci Arcibiskupského gymnázia.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované českým zastoupením společnosti Google, Fakultou informačních technologií a vouchery na služby poskytli i samotní vyučující IVT. Za ceny a spolupráci děkujeme.

 

Galerie

Blízká setkání binárního druhu

Do počítačové učebny 028 zavítal Ajťák, který se nám snaží něco sdělit. Nevíte náhodou co? Do konce května probíhá soutěž 1o nejnápaditější poselství. Tři nejlepší hlášky budou odměněny a ta nejlepší z nich bude vepsána do bubliny. Zprávy je možno vhazovat do červené krabičky umístěné v učebně 028 pod obrázkem ajťáka nebo odevzdat vyučujícímu IVT (Bernard, Beran, Körber). Nezapomeňte uvést vaše jméno, příjmení a třídu.

Nejlepší hláška

Iblová Anežka - 4.B - Buď také IT master

Galerie

Ajťáci na Arcigu, 2012

V pondělí 21. května 2012 se třídy septim zúčastnily sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na arcigu. Akce byla pořádána v rámci partnerství evropské kampaně za počítačovou gramotnost European e-Skills Week 2012. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Venku vládlo krásné počasí a vše nasvědčovalo tomu, že společně strávíme příjemný den. V parku byli studenti rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky zaměřená disciplína. S organizací a průběhem nejen dopolední části nám pomáhali zaměstnanci a studenti Fakulty informačních technologií při ČVUT v Praze.

Harmonogram akce zde.

Bench press s CRT a hod myší

Na prvním stanovišti soutěžili zvlášť chlapci ve zvedání CRT monitoru metodou bench press a dívky pak předváděly dovednost práce s myší. Chlapcům bylo započítáno, kolikrát monitor zvedli nad hruď a dívkám hod daleký a na přesnost. Zvláštní uznání zaslouží Anička Hustedová, která s chutí vyzkoušela i chlapeckou disciplínu a svým výkonem vytřela zrak mnoha chlapcům. Heroický výkon podal David Šlegl, který monitor bez přestávky zvedl 101krát. Svým výkonem vytvořil mezi sebou a zbytkem hlubokou propast.

Vyhledávače

Na druhém stanovišti se studenti vžili do role internetových vyhledávačů. Ve dvoučlenných a tříčlenných skupinkách pod jmény předních internetových vyhledávačů zjišťovali s pomocí slepé mapy parku odpovědi na zadané otázky. Hodnotila se jak správnost odpovědí tak celkový čas. Nutno podotknout, že se vyskytla pouze jedna jediná špatná odpověď na sérii desítek otázek. Nejlepším vyhledávačem se stal YAHOO ve složení Košut, Šilar, na druhém (Kolomý, Kubíček, Šlegl) a třetím (Koranda, Melichar, Španěl) místě skončil BING. Studenti tak možná vdechli naději pohasínajícím "gigantům".

Nejlepší výkony:

 1. Yahoo
 2. Bing
 3. Bing
 4. Yahoo
 5. Centrum
 6. Google
 7. Google
 8. Google
 9. Seznam
 10. Yahoo
 11. Seznam

Binární hrátky

Na posledním stanovišti se ověřovala znalost binární soustavy. Na louce byly rozházeny papírky 0 a 1 a úkolem studentů bylo převést zadané číslo v desítkové soustavě do soustavy binární. Studenti mohli vždy vzít pouze jedno číslo, položit ho na předem určené místo a běžet pro další. Aby to nebylo tak jednoduché, byly čísla napsána zeleně nebo červeně a na výšku nebo na šířku. Zadání pak například znělo: Pomocí 5 bitů vyjádřete dekadickou hodnotu 27. Chlapci sbírají pouze zelené na šířku a děvčata červené na výšku.

FIT v akci

Po hodinové obědové přestávce pokračoval program v počítačové učebně 028, kde pro nás měli připravené prezentace studenti a zaměstnanci Fakulty informačních technologií. První prezentace se všeobecně zabývala problematikou studia IT oborů a snažila se odpovědět na otázky:

 • Proč studovat IT?
 • Je IT jen programování?
 • Jak jsou na tom děvčata?
 • IT a trh práce?

Prezentace ke stažení zde.

Následovala prezentace Ing. Martina Půlpitla s informacemi o studiu na Fakultě informačních technologií.

Prezentace ke stažení zde.

3D tiskárna

Velký úspěch zaznamenala open source 3D tiskárna, která dokáže tisknout trojrozměrné předměty. Studenti Fakulty informačních technologií tiskárnu sami sestavili dle návodu jednoho z předních návrhářů Josefa Průši. Jako materiál je použita umělá hmota ve formě kabelu šířky řádově jednotek milimetrů. Tiskárna pak předmět tiskne po vrstvách.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované Domem zahraničních služeb a Fakultou informačních technologií. Za ceny a spolupráci děkujeme.

Galerie

IT fitness test, 2012

V průběhu měsíce března se studenti AG zúčastnili druhého ročníku kampaně Evropské komise - Evropský týden IT dovedností e-Skills Week 2012 – na podporu IT dovedností. Součástí byl i volně dostupný test ověřující znalosti informačních a komunikačních technologií IT fitness test. S výsledky můžeme být spokojeni. Úspěšnost našich studentů přesáhla hranici 60%, což je vzhledem k celorepublikovému průměru 49% jistě pozitivní zpráva.

 

Galerie