Ajťáci na Arcigu, 2012

V pondělí 21. května 2012 se třídy septim zúčastnily sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na arcigu. Akce byla pořádána v rámci partnerství evropské kampaně za počítačovou gramotnost European e-Skills Week 2012. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Venku vládlo krásné počasí a vše nasvědčovalo tomu, že společně strávíme příjemný den. V parku byli studenti rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky zaměřená disciplína. S organizací a průběhem nejen dopolední části nám pomáhali zaměstnanci a studenti Fakulty informačních technologií při ČVUT v Praze.

Harmonogram akce zde.

Bench press s CRT a hod myší

Na prvním stanovišti soutěžili zvlášť chlapci ve zvedání CRT monitoru metodou bench press a dívky pak předváděly dovednost práce s myší. Chlapcům bylo započítáno, kolikrát monitor zvedli nad hruď a dívkám hod daleký a na přesnost. Zvláštní uznání zaslouží Anička Hustedová, která s chutí vyzkoušela i chlapeckou disciplínu a svým výkonem vytřela zrak mnoha chlapcům. Heroický výkon podal David Šlegl, který monitor bez přestávky zvedl 101krát. Svým výkonem vytvořil mezi sebou a zbytkem hlubokou propast.

Vyhledávače

Na druhém stanovišti se studenti vžili do role internetových vyhledávačů. Ve dvoučlenných a tříčlenných skupinkách pod jmény předních internetových vyhledávačů zjišťovali s pomocí slepé mapy parku odpovědi na zadané otázky. Hodnotila se jak správnost odpovědí tak celkový čas. Nutno podotknout, že se vyskytla pouze jedna jediná špatná odpověď na sérii desítek otázek. Nejlepším vyhledávačem se stal YAHOO ve složení Košut, Šilar, na druhém (Kolomý, Kubíček, Šlegl) a třetím (Koranda, Melichar, Španěl) místě skončil BING. Studenti tak možná vdechli naději pohasínajícím "gigantům".

Nejlepší výkony:

 1. Yahoo
 2. Bing
 3. Bing
 4. Yahoo
 5. Centrum
 6. Google
 7. Google
 8. Google
 9. Seznam
 10. Yahoo
 11. Seznam

Binární hrátky

Na posledním stanovišti se ověřovala znalost binární soustavy. Na louce byly rozházeny papírky 0 a 1 a úkolem studentů bylo převést zadané číslo v desítkové soustavě do soustavy binární. Studenti mohli vždy vzít pouze jedno číslo, položit ho na předem určené místo a běžet pro další. Aby to nebylo tak jednoduché, byly čísla napsána zeleně nebo červeně a na výšku nebo na šířku. Zadání pak například znělo: Pomocí 5 bitů vyjádřete dekadickou hodnotu 27. Chlapci sbírají pouze zelené na šířku a děvčata červené na výšku.

FIT v akci

Po hodinové obědové přestávce pokračoval program v počítačové učebně 028, kde pro nás měli připravené prezentace studenti a zaměstnanci Fakulty informačních technologií. První prezentace se všeobecně zabývala problematikou studia IT oborů a snažila se odpovědět na otázky:

 • Proč studovat IT?
 • Je IT jen programování?
 • Jak jsou na tom děvčata?
 • IT a trh práce?

Prezentace ke stažení zde.

Následovala prezentace Ing. Martina Půlpitla s informacemi o studiu na Fakultě informačních technologií.

Prezentace ke stažení zde.

3D tiskárna

Velký úspěch zaznamenala open source 3D tiskárna, která dokáže tisknout trojrozměrné předměty. Studenti Fakulty informačních technologií tiskárnu sami sestavili dle návodu jednoho z předních návrhářů Josefa Průši. Jako materiál je použita umělá hmota ve formě kabelu šířky řádově jednotek milimetrů. Tiskárna pak předmět tiskne po vrstvách.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované Domem zahraničních služeb a Fakultou informačních technologií. Za ceny a spolupráci děkujeme.

Galerie

Posted in Ajťáci na Arcigu.