Ajťáci na Arcigu, 2016

V úterý 27. května 2016 se třídy septim zúčastnily čtvrtého ročníku sportovně-informaticky laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizacemi GuG.cz, Domem zahraniční spolupráce, Národním ústavem pro vzdělávání a Matematicko fyzikální fakultou UK.

Dopolední program zahájila přednáška o vysokoškolské Informatice v učebně 311. Poté se účastníci přesunuli do nedalekých Havlíčkových sadů (Grébovka), kde na ně čekaly dvě sportovně laděné disciplíny.

Třídění s pamětí a procesorem

Na prvním stanovišti se studenti rozdělili do čtyřech skupinek. Každá dostala 17 dětských hracích kostek, kde na jedné straně bylo vždy přilepené písmeno zprávy. Ty představovaly data v paměti. Úkolem bylo kostky správně seřadit a sestavit původní zprávu. K tomu bylo třeba běhat za procesorem a doptávat se ho. Když tým do procesoru přinesl z paměti dvě písmena, procesor odpověděl, které z nich je ve zprávě dříve.

V určeném čase se polovině týmů podařilo zprávu seřadit, ovšem dočkali jsme se i kuriózních jiných odpovědí. Nejúspěšnějšímu týmu stačilo 25 porovnávacích dotazů na procesor a text byl odhalen!

Přenos šifrované zprávy

Na druhém stanoviště se mezitím druhá třída rozdělila na dvě skupiny a domlouvali si šifrovací strategii. Pak část každého týmu představovala vysílač, který zprávy z velitelství přijímal a převáděl do šifrované podoby. Další část týmu byli poslové, kteří zprávu odnášeli do přijímače. Tam čekala poslední skupina, která se snažila přijaté zprávy opět rozluštit. Poslové ovšem při přenosu zprávy museli kličkovat před druhým týmem, který se snažil přenášenou zprávu odchytit (a následně dešifrovat).

Přednášky

Po obědové přestávce jsme se sešli zpět v učebně, kde naši partneři z MFF UK připravili tři zajímavé přednášky. Filip Štědronský navázal na dopolední soutěž a hovořil o technikách šifrování. Martin Španěl navázal přednáškou o umělé inteligenci. Poslední byla beseda o studiu Informatiky na vysoké škole, především na matematicko-fyzikální fakultě.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované organizacemi GuG.cz, NÚV, DZS a MFF UK. Za ceny a spolupráci děkujeme.

Na prvním místě v celkovém bodování se umístili:

 • Anežka Zeminová
 • Alena Skácelová
 • Jana Santolíková
 • Petr Dačev

Na druhém místě:

 • Jan Holeček
 • Jiří Rýdl
 • Jiří Drlík
 • Zdeněk Plášek
 • David Mazur
 • Anděla Matoušková
 • Veronika Marunová
 • Victoria Bogatyreva
 • Damián Koch

Na třetím místě:

 • Julie Stodolová
 • Magdaléna Beranová
 • Matěj Klimeš
 • Mlada Steinerová
 • Nathalie Bourgeois
 • Sylvie Bartáčková

logo2016

Posted in Ajťáci na Arcigu.