Ajťáci na Arcigu, 2013

V pondělí 22. května 2013 se třídy septim zúčastnily druhého ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s Fakultou informačních technologií při ČVUT a s podporou společnosti Google. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Počasí bylo ryze májové. Chvíli svítilo slunce, chvíli bylo pod mrakem. Stejně jako v loňském roce byli žáci rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky laděná disciplína.

Harmonogram akce zde.

Bench press s CRT a hod myší

Na prvním stanovišti čekal na chlapeckou část soutěžících profesor Karel Körber. Úkolem chlapců bylo zvednout 15" CRT monitor značky Premio metodou bench press co nejvíckrát.

Nejlepší výkony:

 1. Jáchym Vopařil (7.B)
 2. Jan Fiksa (7.A)
 3. Václav Červenka (7.A)

Děvčata ve spolupráci s FIŤákem Romanem házely myší do dálky a na přesnost.

Nejlepší výkony:

 1. Adéla Hanzlíková (7.A), Jana Hevrová (7.A)
 2. Diana Isabela Boss (7.A), Anna Nováková (7.A)
 3. Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)

Vyhledávače

Druhé stanoviště bylo v područí FIŤáků Marka a Pepy, kteří studenty proměnili ve vyhledávající stroje. Ve dvoučlenných nebo tříčlenných skupinkách pod jmény předních internetových vyhledávačů zjišťovali s pomocí slepé mapy parku odpovědi na zadané otázky. Hodnotila se v první řadě správnost odpovědí a posléze čas.

Nejlepší výkony:

 1. BING - Ondřej Suchánek (7.B), Jáchym Vopařil (7.B)
 2. GOOGLE - Veronika Macounová (7.B), Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)
 3. YAHOO - Václav Červenka (7.A), Prokop Šilhavý (7.A)

Binární hrátky

Třetí stanoviště obsluhoval profesor Lukáš Bernard. Úkolem studentů bylo co nejrychleji sestavit z papírků popsaných nulami a jedničkami binární vyjádření v desítkové soustavě zadaného čísla. Červené nebo černé nuly a jedničky byly zapsány na papírku buď na výšku nebo na šířku a ležely na nedaleké louce. Do domečku mohl soutěžící přiběhnout pouze s jedním papírkem. Aby vše nebylo tak jednoduché zadání čísla mohlo znít: Pomocí osmi bitů vyjádřete dekadickou hodnotu 143. Sbíráme pouze zelené hodnoty na výšku.

Nejlepší výkony:

 1. Ondřej Suchánek (7.B), Jáchym Vopařil (7.B)
 2. Veronika Macounová (7.B), Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)
 3. Ján Faryad (7.A), Jana Hévrová (7.A), Jan Koranda (7.A), Jakub Šárka (7.A)

Celkové pořadí

 1. Jáchym Vopařil (7.B)
 2. Ondřej Suchánek (7.B)
 3. Tereza Říhová (7.B), Magdaléna Vopařilová (7.B)
 4. Veronika Macounová (7.B)
 5. Jana Hévrová (7.A)
 6. Václav Červenka (7.A)
 7. Jan Koranda (7.A)
 8. Prokop Šilhavý (7.A)
 9. Diana Isabela Boss (7.A), Jan Fiksa (7.A)
 10. Tereza Jirsová (7.A), Michael Koch (7.B)
 11. Hana Bernovská (7.A)
 12. Ján Faryad (7.A), Jordán Moravenov (7.A)
 13. Anežka Santolíková (7.A), Jakub Šárka (7.A)
 14. Tomáš Novák (7.A), Přemysl Bečvář (7.B)
 15. Adéla Hanzlíková (7.A)
 16. Anna Nováková (7.A)
 17. Marek Mičke (7.A)
 18. Ludmila Kozáková (7.A)
 19. Filip Magalhaes (7.B)
 20. Lukáš Lerl (7.A)

FIT v akci

Stejně jako loni jsme se po obědové přestávce sešli v počítačové učebně 028, kde probíhaly prezentace Fakulty informačních technologií. Prezentace byly zaměřeny na problematiku studia IT (studium IT pro děvčata, IT není jen o programování, ...). Žáci byli dále seznámeni s obecným profilem absolventa Fakulty informačních technologií, s průběhem studia nebo mimoškolními aktivitami. Závěr patřil představení 3D tiskárny, kterou ve spolupráci s Fakultou informačních technologií sestavili žáci Arcibiskupského gymnázia.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované českým zastoupením společnosti Google, Fakultou informačních technologií a vouchery na služby poskytli i samotní vyučující IVT. Za ceny a spolupráci děkujeme.

 

Galerie

Posted in Ajťáci na Arcigu.