Ajťáci na Arcigu, 2014

Ve čtvrtek 22. května 2014 se třídy septim zúčastnily třetího ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s organizací CZ.NIC, Domem zahraniční spolupráce, Národním ústavem pro vzdělávání a Fakultou informačních technologií při ČVUT. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Stejně jako v předchozích ročnících byli žáci rozděleni do tří skupin a každá z nich byla vyslána na jedno stanoviště, kde na ně čekala informaticky laděná disciplína.

Harmonogram akce zde.

Bench press s CRT a hod myší

Na prvním stanovišti čekal na chlapeckou část soutěžících FIŤák. Úkolem chlapců bylo zvednout 15" CRT monitor značky HP metodou bench press co nejvíckrát.

Nejlepší výkony:

 1. Mikuláš Poul (7.A)
 2. Matěj Boukal (7.B)
 3. Vojtěch Kovář (7.A), Eder Ortigoza (7.A), Matyáš Berdych (7.B)

Děvčata ve spolupráci s FIŤačkou házely myší do dálky a na přesnost.

Nejlepší výkony:

 1. Aneta Švejdová (7.A)
 2. Nina Hustedová (7.B), Marie Šimůnková (7.B)
 3. Tereza Goetzová (7.B)

Vyhledávače

Druhé stanoviště bylo v područí FIŤáka Marka, kteří studenty proměnili ve vyhledávající stroje. Ve dvoučlenných nebo tříčlenných skupinkách pod jmény předních internetových vyhledávačů zjišťovali s pomocí slepé mapy parku odpovědi na zadané otázky. Hodnotila se v první řadě správnost odpovědí a posléze čas.

Nejlepší výkony:

 1. GOOGLE - Františka Andršová (7.A), Kateřina Erbenová (7.A), Mikuláš Poul (7.A)
 2. GOOGLE - Lucie Cermanová (7.B), Vojtěch Kovář (7.A)
 3. SEZNAM - Anna Brabencová (7.A), Aneta Švejdová (7.A)

Binární hrátky

Třetí stanoviště obsluhoval profesor Lukáš Bernard. Úkolem žáků bylo co nejrychleji sestavit z papírků popsaných nulami a jedničkami binární vyjádření v desítkové soustavě zadaného čísla. Červené nebo černé nuly a jedničky byly zapsány na papírku buď na výšku nebo na šířku a ležely na nedaleké louce. Do domečku mohl soutěžící přiběhnout pouze s jedním papírkem. Aby vše nebylo tak jednoduché zadání čísla mohlo znít: Pomocí osmi bitů vyjádřete dekadickou hodnotu 143. Sbíráme pouze zelené hodnoty na výšku.

Nejlepší výkony:

 1. Vojtěch Kovář (7.A), Matěj Boukal (7.B)
 2. Kateřina Erbenová (7.A), Mikuláš Poul (7.A)
 3. Anna Brabencová (7.A), Aneta Švejdová (7.A)
 4. Celkové pořadí
 5. Mikuláš Poul (7.A)
 6. Vojtěch Kovář (7.A), Matěj Boukal (7.B)
 7. Aneta Švejdová (7.A)
 8. Matyáš Berdych (7.B)
 9. Eder Ortigoza (7.A), Nina Hustedová (7.B)
 10. Anna Brabencová (7.A)
 11. Tereza Goetzová (7.B)
 12. Kateřina Erbanová (7.A)
 13. Marie Šimůnková (7.B)
 14. Pavla Koryntová (7.B)
 15. Františka Andršová (7.A)
 16. Viktorie Aldabaghová (7.B), Sarah Horáková (7.B)
 17. Lucie Cermanová (7.B), Julie Chlebovská (7.B), Alžběta Hamrová (7.B)
 18. Marie Viganová (7.B)
 19. Soňa Soukupová (7.B)

Přednášky

Po obědové přestávce jsme se sešli v knihovně, kde probíhaly prezentace partnerů akce. Michala Čičváková z Národního ústavu pro vzdělávání představila projekt Europass. Organizace CZ.NIC pohovořila o tvorbě aplikací pro Android s praktickou ukázkou. Žáci měli možnost na vlastní kůži vyzkoušet, jak jednoduché může být, dle přednášejícího Luboše Horáčka, sestavit kód a vydělat miliony. Studenti Fakulty informačních technologií pohovořili o studiu na jejich fakultě a obecně o tom, proč studovat IT obory. Závěr patřil představení 3D tiskárny, kterou ve spolupráci s Fakultou informačních technologií sestavili žáci Arcibiskupského gymnázia.

Vyhlášení výsledků

Program byl zakončen vyhlášením výsledků dopoledního zápolení v učebně 028. Na všechny zúčastněné čekaly hodnotné ceny věnované organizacemi CZ.NIC, NÚV, DZS a FITem. Za ceny a spolupráci děkujeme.

Galerie

Posted in Ajťáci na Arcigu.