Práce studentů: RepSys

V minulém školním roce napsali studenti informatického semináře pod vedením Vladimíra Buška webovou aplikaci na nahlašování poruch elektroniky ve školní síti RepSys (= reportovací systém). Dokonce za to dostali cenu Rady rodičů. Tento program jsem v září s jeho autory dotáhl a připravil pro ostré nasazení. Nyní jej spouštím do testovacího provozu a doufám, že se osvědčí.

Aplikaci najdete na adrese https://repsys.arcig.cz.

Lukáš Bernard