Poslední příspěvky

3D tisk

Na konci prvního pololetí navštěvovali žáci Arcibiskupského gymnázia Fakultu informačních technologií při ČVUT v Praze za účelem stavby vlastní RepRap tiskárny.RepRapRepRap je první projekt Open Source 3D tiskárny. Open Source znamená, že si návod na sestavení můžete stáhnout na internetu a na vývoji projektu se podílet. 3D tiskárna je přístroj, který vytváří reálné objekty. Narozdíl […]

Ajťáci na Arcigu, 2013

V pondělí 22. května 2013 se třídy septim zúčastnily druhého ročníku sportovně laděné akce s názvem Ajťáci na Arcigu. Akce byla pořádána ve spolupráci s Fakultou informačních technologií při ČVUT a s podporou společnosti Google. Dopolední program se odehrával v nedalekých Havlíčkových sadech. Počasí bylo ryze májové. Chvíli svítilo slunce, chvíli bylo pod mrakem. Stejně […]

Blízká setkání binárního druhu

Do počítačové učebny 028 zavítal Ajťák, který se nám snaží něco sdělit. Nevíte náhodou co? Do konce května probíhá soutěž 1o nejnápaditější poselství. Tři nejlepší hlášky budou odměněny a ta nejlepší z nich bude vepsána do bubliny. Zprávy je možno vhazovat do červené krabičky umístěné v učebně 028 pod obrázkem ajťáka nebo odevzdat vyučujícímu IVT […]

Přihlásit se

Vítejte na serveru ajtaci.arcig.cz

Přihlaste se údaji školní sítě pro zobrazení veškerého obsahu webu (např. videoprojekty).

moodle.arcig.cz

Stránky podpory prezenční a distanční výuky jsou postaveny na OpenSource projektu Moodle. Najdete zde především elektronické materiály různých formátů (pdf, ppt/x, doc/x, prezi a další).

přejdi na web

nastroje.knihovna.cz

Server seznamující uživatele s aplikacemi různého zaměření prostřednictvím cloudového řešení. Můžete zde najít nástroje zabývající se problematikou prezentování, audia, videa, grafiky, práce s textem, práce se soubory, výukou, citacemi, bibliografií, vyhledáváním ajn.

přejdi na web

spolecnost.arcig.cz

Projekt Společnost vznikl na půdě školy jako spontánní nápad. Počátky realizace jsou spjaty s celoškolním projektem na téma Umění rozvíjet tradici probíhajícím v prvním pololetí školního roku 2013/2014. Samotná hra pak probíhá v pololetí druhém. Jak se bude dále Společnost rozvíjet snad napoví budoucnost.

přejdi na web